Caldera de pellet PU Jasa

Caldera de pellet automática ETA PU de 15 kW para vivienda unifamiliar en Jasa (Huesca).